Room 1903-1908, International Capital Plaza
No. 1318 Sichuan North Road
Shanghai, 200080, China
Tel: +86 21 3639 7777
E-mail (Sea): sha@sea.searunnershipping.com
E-mail (Air): sha@air.searunnershipping.com
Main ports/locations: Shanghai, Nanjing, Wuhu, Wuhan, Chongqing, Changzhou, Nantong, Zhangjiagang, Yangzhou, Nanchang, Jiujiang, Zhenjiang