Room 2802, CoscoPlaza B, No. 61 Hongkong Middle Road
Qingdao-266071 Shandong Province, P. R. China
Tel (Sea): +86 532 8309 3596
Tel (Air): +86 532 8309 3596
E-mail (Sea): tao@sea.searunnershipping.com
E-mail (Air): tao@air.searunnershipping.com
Main ports/locations: Qingdao, Weihai, Yantai, Lianyungang, Rizhao, Shidao